Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Брой, документи за обработка на месец

до 20 док.

от 21 до 40 док.

от 41 до 80 док.

над 80 док.

Фирми, занимаващи се с услуги

80 лв.

90 лв.

100 лв.

по договаряне

Фирми, занимаващи се с търговия

90 лв.

100 лв.

120 лв.

по договаряне

Фирми, занимаващи се с производство

120 лв.

140 лв.

160 лв.

по договаряне

Фирми, регистрирани по ЗДДС

Брой, документи за обработка на месец

до 20 док.

от 21 до 40 док.

от 41 до 80 док.

над 80 док.

Фирми, занимаващи се с услуги

120 лв.

130 лв.

160 лв.

по договаряне

Фирми, занимаващи се с търговия

140 лв.

170 лв.

200 лв.

по договаряне

Фирми, занимаващи се с производство

160 лв.

190 лв.

220 лв.

по договаряне

  • Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми до 5 души персонал;
  • Счетоводна кантора "Диана - Кирилови ЕООД" си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени;
  • Всички цени са в български левове;
  • Посочените цени са примерни  на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за абонаментно счетоводно обслужване. В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.